19 d’octubre 2012

La instal·lació de plaques d'energia solar es contagiosa (però no és cap malaltia)

L'ús de energia solar no és cap malaltia però, segons un estudi
d'experts nord-americans, la instal·lació de plaques solars en
domicilis particulars respon en part a un efecte contagi. Dit de forma
més comercial, en els barris on hi ha plaques solars es detectat una
major probabilitat de què s'instal·lin encara més plaques solars.
Per arribar a aquesta conclusió, el grup d'investigadors de les
universitats de Yale i Nova York van analitzar les noves
instal·lacions de plaques solars de California des de l'entrada en
vigor -l'any 2006- de la normativa que promou aquesta energia
renovable i van comparar aquest registre amb la residència dels
clients (fent servir el seu codi postal).
El resultat de l'estudi no ens ha d'estranyar massa: quan un veí
instal·la una placa solar -ben visible- i fa saber a tot el veïnat que
ha aconseguit subvencions i que aconseguirà un important estalvi
econòmic (a banda del benefici ambiental) fa créixer la probabilitat
que algun del seus veïns vulgui seguir l'exemple. És doncs, en bona
part, un resultat del conegut efecte 'boca-orella'.
Els investigadors, a més, en el cas de California, han detectat que
alguns clients decideixen ampliar la seva instal·lació quan veuen que
el seu veí la te més grossa.

Abstract a 'Marketing Science':http://tinyurl.com/95ruj7k