18 d’octubre 2012

Fer servir Twitter ajuda als joves en els seus estudis, segons una experta d'EUA

Per a molts pares i professors, la utilització indiscriminada de
xarxes socials com Twitter per part dels seus fills i alumnes és una
pèrdua de temps que, a més, distreu als joves de les seves necessàries
activitats acadèmiques. En contra d'aquesta opinió tan generalitzada
entre la població adulta, un estudi portat a terme per experts de la
Universitat Estatal de Michigan (EUA) afirma que l'ús de Twitter ajuda
als estudiants i millora el seu rendiment acadèmic. Entre d'altres
avantatges, el treball liderat per Christine Greenhow indica que els
joves se senten més involucrats en les classes quan poden interactuar
fent servir Twitter. A més, diu aquesta professora adjunta d'educació,
els joves que 'tuitegen' o 'piulen' aprenen a escriure de forma més
concisa.

Faig arribar còpia d'aquest missatge als 1.168 seguidors del compte
twitter @JoaquimElcacho ;-)

Nota de premsa de la Michigan State University
http://news.msu.edu/story/beyond-beiber-twitter-improves-student-learning/