13 de setembre 2012

La passió per la ciència s'ha de despertar abans de fer els 14

Ara que s'inicia el curs escolar potser cal tornar a pensar en el
paper que ha de jugar la ciència en la formació del jovent.
Una recomanació imprescindible en aquest sentit és tornar a llegir
l'informe elaborat al 2011 per un grup d'experts per encàrrec de
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). En aquest
informe anomenat molt encertadament 'Enciende' (per Enseñanza de las
Ciencias en la Didáctica Escolar para edades tempranas en España)
s'aporten reflexions i propostes concretes per fer front a les actuals
mancances en l'ensenyament de les ciències, la divulgació i el
reconeixement social de la recerca científica.

Destacar que aquest informe considera que l'atracció i simpatia dels
joves per les ciències s'ha de despertar abans dels 14 anys. Quan els
joves ja han entrat plenament a l'adolescència sense estimar la
ciència, l'enamorament ja és més difícil. En aquest sentit, Enciende
segueix la línia de l'informe de la Fundación Nuffield Science
Education in Europe: Critical Reflections (Osborne y Dillon, 2008) .
Vegeu el document sencer a l'enllaç
http://www.cosce.org/pdf/Informe_ENCIENDE.pdf

Sense haver demanat permís als autors, m'atreveixo a fer alguns
'retalla-i-enganxa':

- Potenciar una renovació de l'ensenyament de les ciències. Promoure
el desenvolupament de materials didàctics innovadors per a la
ensenyament de les ciències. Replantejar la formació del professorat
de ciències. Connectar els coneixements de ciències amb el seu context
social perquè siguin percebuts per l'alumnat com a rellevants per a la
seva vida. Fomentar la cultura científica i acostar la ciència a la
societat. Crear, mantenir i dinamitzar un punt de trobada entre els
diversos agents implicats en l'educació i cultura científica, en
particular dels nens en edats primerenques.

Per acabar, un reconeixement al professor Joan Guinovart, president de
la COSCE quan es va portar a terme l'informe Enciende