12 de setembre 2012

Baselga i Fuster dos metges catalans en la primera divisió mundial

Trasbalsats i emocionats encara per la històrica manifestació de
  l'Onze de Setembre de 2012, una petita ressenya per recuperar
  un notícia recent de notable importància.
El passat dia 5, el prestigiós Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
(Nova York) va anunciar el nomenament com a Physician-in-Chief
(director mèdic) del seu hospital al doctor Josep Baselga (Barcelona,
1959), un dels millors especialistes del món en estudi i tractament
del càncer. Tots els mèrits són del doctor Baselga però no es pot amagar
l'orgull i satisfacció que se sent des de Catalunya per aquest nomenament.

En una línia molt semblant, cal recordar que el passat mes d'abril un altre
 destacat metge català, Valentí Fuster, va ser nomenat physician-in-chief
 del Mount Sinai Medical Center (Nova York).  Fuster (Barcelona, 1943)
és un dels cardiòlegs més importants del món i un magnífic divulgador de la
ciència i l'educació per a la salut.


Nomenament de Josep Baselga:
http://www.mskcc.org/blog/msk-announces-appointment-new-physician-chief
Nomenament de Valentí Fuster:
http://www.nyas.org/MemberCenter/MemberNews.aspx?cid=7912c1ee-1740-4afc-9c6a-2d19a3266b48