20 de desembre 2010

L'augment de preus fa aturar el ‘boom' del tabac picat

La ciència ha demostrat, fa temps, la relació entre el consum de tabac
i problemes de salut en humans. Ara només fa falta que els ciutadans
en siguin conscients i que una política sanitària eficient i decidida
ajudi a convèncer les persones que no han deixat encara aquest hàbit.
L'augment del consum de tabac picat (picadura) és un dels episodis més
recents de la falta de sintonia entre coneixements científics i
conducta humana.
Dades publicades al diari AVUI / El Punt: La venda de tabac picat
(picadura) baixa un 9% el 2010, després de quatre anys de forts
augments. La venda de tabac picat s'ha reduït a Catalunya un 8,9%
durant els primers 10 mesos d'aquest any (2010), després de quatre
anys d'augments continuats. Els experts en temes de salut alerten els
consumidors que la picadura és tan perjudicial com la resta de tabac,
però, a la pràctica, la causa principal de la frenada en les vendes
sembla ser el preu.


http://tinyurl.com/picadura