20 de desembre 2010

Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Les temperatures d'estiu augmentaran a finals de segle entre 5,5 i 7
graus. L'escalfament serà més moderat a l'hivern i a la primavera.

Presentació preliminar (publicat el 29-06-2010) http://tinyurl.com/38tw6wp
Entrevista a Josep Enric Llebot, coordinador de l'estudi (publicat el
17-12-2010) http://tinyurl.com/Llebot1 i http://tinyurl.com/Llebot2