26 de novembre 2010

Valentí Fuster: "Ara cal que la gent posi en pràctica la dieta mediterrània"

El cardiòleg Valentí Fuster explica en una entrevista publicada a
l'AVUI i El Punt que no hi ha prou que la Unesco hagi declarat la
dieta mediterrània patrimoni immaterial de la humanitat, cal posar-la
en pràctica. Tampoc hi ha prou amb defensar la ciència en teoria, cal
invertir i fer possible que la cultura científica sigui una prioritat
social.

http://tinyurl.com/Fuster1
http://tinyurl.com/Fuster2