17 de novembre 2010

Inversió en R+D -2009- i impacte de la recerca -2003/2008-

La retallada empresarial frena la inversió en ciència.
A Catalunya el sector privat va reduir la despesa en R+D un 4,46% el
2009. Les administracions públiques van incrementar la inversió un
10,69%
L'indicador d'inversió se situa a l'1,68% del PIB.
L'any 2009 es van invertir en recerca científica i desenvolupament
(R+D) a Catalunya un total de 3.284,4 milions d'euros, és a dir, 1,88
milions menys que l'any 2008, segons dades de l'Instituto Nacional de
Estadística (INE). La diferència pot semblar insignificant, però s'ha
de destacar que aquesta és la primera reducció de la inversió
científica que registra Catalunya des que es van començar a recollir
de manera sistemàtica aquest tipus d'estadístiques, fa gairebé dues
dècades. El canvi de tendència està motivat per la retallada en la
inversió en R+D del sector privat a Catalunya, que el 2009 va dedicar
a aquest apartat un total de 1.917 milions d'euros, és a dir, un 4,46%
menys que l'any anterior. Les universitats van dedicar a R+D un total
de 752,8 milions (un 3,92% més que l'any anterior) mentre que les
administracions públiques (Generalitat i Estat central) van invertir
613,9 milions d'euros (amb un augment del 10,69% respecte al 2008).

http://tinyurl.com/2u265d3
Estadístiques complementàries:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp057&file=inebase&L=0
.......

La recerca científica que es produeix a Catalunya lidera el rànquing
estatal per impacte de les seves publicacions, segons l'estudi
presentat a
Barcelona (16-11-2010).

http://tinyurl.com/2u265d3