13 de febrer 2017

La contaminació ens està matant

Els episodis de contaminació atmosfèrica que viuen aquest hivern ciutats com Barcelona, Madrid, París, Londres o Pequín posen en evidència -un any més- la incapacitat de les societats industrialitzades de garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans.
Més enllà de la incomoditat de no poder veure el blau del cel durant molts dies -i no precisament per la formació de boira natural-, l'aire irrespirable d'aquestes i moltes altres grans urbs afecta greument la salut de les persones.
En les dues darreres dècades s'han portat a terme arreu del món desenes d'estudis sobre la relació entre qualitat de l'aire i aparició o agreujament de malalties. Els dos exemples més propers i punyents han estat publicats la darrera tardor per la Organització Mundial de la Salut (OMS) i experts de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).
L'OMS calcula que uns 3 milions de morts a l'any estan relacionades amb l'exposició a la contaminació de l'atmosfera en espais oberts (principalment, ciutats), segons el balanç publicat el passat 27 de setembre a Ginebra (Suïssa) . Més del 90% d'aquestes morts prematures relacionades amb la mala qualitat de l'aire es deuen a l'aparició de malalties cardiovasculars, accidents cerebrovasculars, pneumopatia obstructiva crònica i el càncer de pulmó. La contaminació de l'aire també augmenta el risc d'infeccions respiratòries agudes, recordava aquesta entitat de Nacions Unides.