15 de gener 2013

Llums i ombres de la campanya 'Envàs, on vas'


La campanya 'Envasonvas' està tenint un impacte social extraordinari i, de bon principi, es pot considerar positiu que una iniciativa publicitària/informativa tingui la protecció del medi ambient com a protagonista.
També és positiu que s'obri o es mantingui viu el debat sobre la producció i gestió de residus. En aquest cas, però, la campanya no parla d'algunes  qüestions pendents, com la necessària reducció de la producció de residus en origen i la implantació de sistemes que retorn i reutilització d'envasos .
A banda de les moltes dades donades a conèixer aquests dies, veiem alguns complement més per embolicar la troca (o per entendre millor la qüestió)...


L'any 2011 es van recollir a través dels contenidors de color groc 137.000 tones de residus. Si és veritat que el 28% dels residus que arriben al contenidor groc són 'impropis' estaríem parlant que el problema d'impropis en el contenidor groc és de 49.000 tones. No hi ha dades prou fiables sobre el total de materials recollits als contenidors grocs que finalment es poden fer servir com a material reciclat.

L'any 2011 es van recollir a través dels contenidors de color marró (fracció matèria orgànica) 411.757 tones, si és veritat que els impropis en aquesta fracció és de només el 12% (algunes estimacions del Progremic deien que poden superar el 15%) estaríem dient que el problema d'impropis en el contenidor marró és de 49.000 tones.

L'any 2011 es van recollir als contenidors grocs 137.000 tones, una mica per sobre de les previsions del pla de residus (120.000 tones per al 2012). és a dir, al contenidor groc es recullen més residus dels previstos !

L'any 2011 es van recollir a través del contenidor de color marró 411.000 tones de residus, molt per sota de l'objectiu (712.000 tones per al 2012).

Una dada més, en el Pla de Gestió de Residus Municipals (2007-12) s'indica que un dels principals problemes de la gestió dels envasos és que 

"Encara es posen en el mercat un alt nombre d'envasos 
domèstics anònims, fora del SIG, sense que ningú es faci responsable de la 
seva correcta gestió. Encara que és difícil fer una estimació quantitativa, de 
les dades disponibles el MMA estima que els residus d'envasos domèstics no 
adherits als SIG i els residus d'envasos comercials i industrials, representen 
entorn del 50% del total de residus d'envasos".

Conclusions parcials:

- Els 'impropis' són un problema, però no només en el contenidor groc. Si es fa la campanya és perquè la paga Ecoembes (i Ecovidrio), que vol que allò que entra en el contenidor groc sigui només residus de materials que han pagat per estar en el sistema de recollida. I ho vol perquè si al contenidor groc entren més materials dels previstos, al final les empreses productores o usuaries d'envasos, a través d'Ecoembes haurian de pagar més per la gestió (encara que en principi, els principals perjudicats poden ser els Ajuntaments) 

- La campanya Envasonvas és atractiva, és un super-èxit si tenim en consideració el seu impacte; però en realitat no va dirigida a cap dels dos problemes principals en la gestió de residus a Catalunya: la reducció de residus en origen i l'increment de la recollida selectiva. Si es vol un tercer problema greu és que molts fabricants i distribuïdors posen en el mercat envasos que no paguen per la gestió dels residus.

- Es podria dir que la campanya envasonvas seria un èxit social general si aconseguís millorar el reciclatge dels residus d'envasos, és a dir, si al final, el material que es recull en els contenidors grocs fos realment 'millor' per fer algun material reciclat, però això està per demostrar (de fet, serà difícil de comprovar). La millor solució per aquesta fracció de les deixalles podria estar en la implantació d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn. 

- El debat generat per 'envasonvas' és positiu? Suposo que cadascú farà la seva interpretació; generalment em crec la dita de 'que parlin de mi encara que sigui malament'. (Els responsables de l'agencia de publicitat que ha creat la campanya i The Mamzelles deuen tenir el cava obert a totes hores...) 

- Resum del balanç anual de recollida de residus municipals a Catalunya http://ves.cat/cieV