24 d’octubre 2012

Lady Gaga dóna nom a tota una família de falgueres o el nou marketing cientific

Un equip d'investigadors de la Universitat de Duke (EUA) ha decidit
honorar la cantant Lady Gaga posant el seu nom a tot un gènere de
falgueres descobertes recentment. Una de les 19 espècies de falgueres
d'aquest nou gènere, localitzat a Costa Rica, portarà el nom científic
de 'Gaga germanotta', pel nom artístic i el cognom autèntic de la
cantant Stefani Joanne Angelina Germanotta.

L'afició d'alguns científics de posar noms curiosos als seus descobriments botànics o zoològics és llarga i divertida. En aquest cas, no es pot descartar que, a banda de ser o no seguidors de Lady Gaga, els investigadors de Duke hagin posat en pràctica una bona estratègia de marqueting.

Article divulgatiu de la Duke University: http://today.duke.edu/2012/10/gagafern