26 d’octubre 2010

L'estat dels rius de Catalunya i campanya electoral

Un ampli i acurat estudi d'experts de l'Agència Catalana de l'Aigua
-presentat en una sessió tècnica el dijous 21 d'octubre- mostra
l'estat dels rius de Catalunya prenen com a referència la directiva
marc de l'aigua de la UE. Feia molts anys que la Generalitat no donava
dades tan ben treballades com aquestes. Dissortadament, la Generalitat
ha decidit no donar gaire publicitat a l'estudi. Ja se sap que en
campanya electoral els polítics creuen que és millor aparcar les
notícies que poden considerar-se com a 'negatives'.
L'article publicat a l'AVUI i El Punt divendres 22 d'octubre comença així:

El 52% dels rius de Catalunya no assoleixen el nivell de qualitat que
exigeix la directiva marc de l'aigua de la Unió Europea. Tampoc no
arriben als nivells mínims exigits per la normativa europea el 61%
dels aiguamolls litorals i badies analitzades, el 55% de les masses
d'aigües subterrànies, el 46% dels estanys, el 42% de les aigües
costaneres i el 13% dels embassaments, segons l'informe Valoració de
l'estat de les masses d'aigua a Catalunya (2007-2009), presentat ahir
per experts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), dependent del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. // El 55% de les aigües
subterrànies tampoc no arriben al nivell exigit. / Alteracions de
cabals, abocaments i activitat agrària i minera, causes principals de
la degradació. / El Besòs i el Llobregat són els dos pitjors exemples.

Article en format .pdf http://tinyurl.com/estatdelsrius

Per cert, parlant de campanya electoral: aquest dijous 28 d'octubre a
partir de les 17.30 hores, debat al Col·legi de Periodistes -Rambla de
Catalunya, 10. BCN- sobre el futur de la gestió de l'aigua a
Catalunya, amb la participació de col·lectius socials i representants
dels partits polítics.