04 d’octubre 2010

Els experts consideren necessari mantenir el límit de 80 km per hora

El límit de velocitat a 80 km per hora en autovies i autopistes de 16
municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona està carregat de
polèmica i prejudicis ideològics-polítics. A banda que cada partit i
cada conductor defensi les seves opinions sobre el tema, creia que no
estava de més que científics destacats com J.M.Baldasano també
expliquessin -o tornessin a explicar- la seva visió.

Article publicat a l'AVUI 04-10-2010. Versió íntegra en pdf
http://tinyurl.com/80kmperhora