24 de febrer 2009

El límit de 80 per hora millora molt poc la qualitat de l’aire

La contaminació per diòxid de nitrogen baixa un 6,25% als municipis on
es limita la velocitat i un 3,09% als municipis sense restricció
Les partícules en suspensió –PM-10– van baixar al 2008 per igual a tot Catalunya
Publicat el 24 de febrer 2009
http://multimedia.avui.cat/pdf/09/0224/090224diari025.pdf

Resum de l'informe 'Balanç Qualitat de l'Aire a Catalunya 2008'
Publicat el 23 de febrer 2009
http://multimedia.avui.cat/pdf/09/0223/090223diari023.pdf