13 de febrer 2009

Aniversari Darwin. L'evolucionisme a Catalunya (2na part):

Odón de Buen, professor de la Universitat de Barcelona represaliat per
evolucionista
Miquel Crusafont va ajudar Félix Rodríguez de la Fuente quan TVE li va
prohibir parlar de l'evolució'
No està clar que l'etiqueta de l'anís del mono faci referència a l'evolucionisme
Darwin va rebre l'ajuda d'un català en el seu viatge amb el 'Beagle'

Publicat al diari AVUI, 13 febrer 2009

http://multimedia.avui.cat/pdf/09/0213/090213diari032.pdf
http://multimedia.avui.cat/pdf/09/0213/090213diari033.pdf