11 de novembre 2008

Diccionari de les Ciències Ambientals, una bona eina

Des de fa uns dies es pot fer servir 'on line' el Diccionari de les
Ciències Ambientals desenvolupat per l'Institut d'Estudis Catalans
(IEC) amb la col·laboració de la Fundació puntCat.
Útil, pràctic, àgil i actualitzat. Una bona eina de treball.
Felicitacions als promotors.

http://cit.iec.cat/dca