14 de desembre 2012

Més de 10.000 periodistes a l'atur i 197 mitjans de comunicació tancats

Durant els últims quatre anys han perdut la feina 6.393 professionals dels mitjans de comunicació a l'Estat espanyol. A més els expedients de regulació d'ocupació en curs poden afectar 2.990 treballadors més, segons l'Informe Anual de la Profesión Periodística 2012 presentat ahir l'Asociación de la Prensa de Madrid. Des de l'inici de la crisi han tancat 197 mitjans de comunicació al conjunt de l'Estat. Aquest informe només inclou dades oficials d'expedients de regulació registrats al Servei d'Ocupació -poden haver molts altres acomidaments en petites empreses periodístiques- i no suma els professionals que han perdut la feina en gabinets de comunicació i institucions.

Informació facilitada per la Asociación de la Prensa de Madrid: http://tinyurl.com/c56s3at