01 d’octubre 2012

L'estil de vida i l'alimentació causen més del 90% dels casos de càncer

Bona part de la població, inclosos alguns metges, consideren que la
genètica i l'estil de vida es reparteixen a parts iguals la incidència
sobre el risc de patir un càncer. Experts reunits aquesta setmana al
Congrés de la Societat Europea de Medicina Oncològica (EMSO)
consideren que aquest és un dels mites que cal desmuntar si es vol
avançar en la lluita contra el càncer. En realitat, segons el doctor
Derek Power, entre el 90% i el 95% dels casos de càncer estan
associats a l'estil de vida (inclòs el tabaquisme) i l'alimentació.
Els estudis indiquen que hi ha molts europeus a qui no agrada la idea
de l'autoresponsabilitat en la prevenció del càncer i per això donen
bona part de les culpes a l'herència genètica, explica el professor
Hans-Jorg Senn, cap de l'àrea de prevenció del càncer de l'EMSO.

Per exemple, un mite curiós. Hi ha gent que creu que portar roba
interior massa estreta pot incrementar el risc de patir càncer quan el
risc real és l'obesitat que fa que la roba ens vagi estreta.


Resum de l'EMSO 2012 (en anglès):
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-09/esfm-mam092812.php