09 d’octubre 2012

El 83% de catalans veu l'energia eòlica com a beneficiosa o molt beneficiosa

El desenvolupament de l'energia eòlica a Catalunya és considerat "molt
beneficiós" pel 51% dels enquestats i "bastant beneficiós" pel 32%. El
9% d'enquestats veu l'eòlica com a 'poc beneficiosa' i el 2% diu que
és 'gens beneficiosa'. Les dades generals no varien gaire respecte a
anys anteriors però per primera vegada, el grup dels clarament
favorables a l'eòlica supera el 50% dels enquestats.
Aquest és un dels resultats més destacats de la Consulta sobre medi
ambient de l'enquesta ciutadana Omnibus Catalunya corresponent al
passat mes de maig.

Altres resultats destacats:
El 67% dels enquestats consideren 'insuficient' la difusió que fan les
administracions sobre temes ambientals.
La televisió continua sent el canal més utilitzat per rebre informació
ambiental però amb un descens notable respecte a les dades d'anys
anteriors.
Creix la utilització d'internet com a font d'informació ambiental
entre la població jove i el grup de poder adquisitiu mitjà o alt.
Greenpeace (22%) i WWF-Adena (8%) són les organització ecologistes més
conegudes a Catalunya.
Els espais naturals protegits més coneguts són el Montseny (32%),
Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici (27%) i el Delta de l'Ebre
(21%).
Els problemes ambientals que més preocupen son la contaminació en
general (42%) , la contaminació atmosfèrica (33%) i el canvi climàtic
(25%).

Informe complert: http://tinyurl.com/9xvkb2c
Resum oficial: http://tinyurl.com/8qhmwcw