17 d’abril 2012

La contaminació atmosfèrica que afecta les embarassades duplica l'obesitat infantil

Un estudi realitzat per l'Escola Mailman de la Universitat de Columbia
(EUA) indica que les dones embarassades exposades a la contaminació
atmosfèrica per productes químics anomenats hidrocarburs aromàtics
policíclics (HAP) presenten més del doble de probabilitats de tenir
fills que eren obesos als 7 anys en comparació amb les dones amb
menors nivells d'exposició. Els HAP, un contaminant urbà comú,
s'alliberen en l'aire per la crema de carbó, dièsel, petroli i gas, o
altres substàncies orgàniques com el tabac.
L'estudi ha estat realitzat amb dones residents a Nova York. Els
resultats es publiquen a la revista American Journal of Epidemiology
(13 abril 2012).

Abstract http://tinyurl.com/csomdmy
Resum Eurekalert http://tinyurl.com/7ze93zl
Articles similars, JE: http://tinyurl.com/brx5psq
Estudis similars a Catalunya, vegeu p.e. Inma http://tinyurl.com/chxsa2l