15 de setembre 2011

La genètica dels cognoms

Un equip d'investigadors de l'Institut de Biologia Evolutiva
(CSIC-UPF) de Barcelona ha posat en marxa un estudi per descobrir
algunes de les característiques dels cognoms catalans a partir de
l'anàlisi genètic de les persones que porten aquests cognoms. Els
investigadors han seleccionat 50 cognoms catalans i, en la primera
fase del treball, demanen la participació de voluntaris –50 homes per
cada un dels cognoms– que aportin una mostra de saliva a partir de la
qual s'analitzaran les característiques del seu cromosoma Y. Les
persones interessades a participar en l'estudi poden trobar informació
a la pàgina d'internet cognoms.upf.edu ...

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/453215-la-genetica-dels-cognoms.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/453070-els-garcia-i-els-ez-lideren-lestadistica.html

[ Aquesta informació ha estat realitzada a partir d'una nota
apareguda en la llista de comunicació de l'Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACCC), un servei de lliure accés en què
participen més de 700 persones (sens dubte, un dels serveis de
comunicació científica més consolidats i útils de Catalunya).
http://www.accc.cat / http://www.accc.cat/index/pg/44/477 ]