25 de juny 2011

+Ciència al diari Avui

Més protecció per al Mediterrani / Més autonomia per als centres de
recerca de Catalunya.
Aquests són dos dels temes que ocupen aquest divendres les pàgines
+Ciència del diari Avui:
http://tinyurl.com/5rrus75 http://tinyurl.com/6kt8cuo