11 de maig 2011

Entrevista amb el director de l'Institut Forestal Europeu, Risto Päivinen

Risto Päivinen: " La societat ha de reconèixer tots els valors dels
boscos". "La importància social dels boscos és molt superior al preu
de la fusta". "Barcelona és un punt estratègic important" i per això
obrirem aquí una oficina de l'Institut Forestal Europeu.

Publicat a l'Avui, 6 de maig del 2011

http://tinyurl.com/3kj76ap
http://tinyurl.com/6k28sdd