02 de març 2010

'La nostra opció'. Nou llibre d'Al Gore

Un treball excepcional que resumeix l'estat de la crisi climàtic i les
eines que la humanitat hauria de fer servir, de forma urgent, per
posar-hi remei. Gairebé un 10 per a cada un dels apartats del llibre,
només es troba a falta una mica més de concreció i encert a l'hora de
valorar la resposta real que està donant la humanitat i els seus
representants polítics. Aquesta és la meva valoració més general, en
un reportatge publicat a l'AVUI el 26 de febrer de 2010.

http://tinyurl.com/ylxlv6d / http://tinyurl.com/yzhlm3b