25 de gener 2010

Terratrèmols: perill imprevisible

Avui. 22-01-2010. El terratrèmol d'Haití ha tornat a deixar en
evidència la impossibilitat tècnica de preveure els moviments de
terra. Reportatge sobre els principals avenços en prevenció i alerta
ràpida de sismes.
http://tinyurl.com/ybowl9v / http://tinyurl.com/yalg4dw