06 de novembre 2009

Plaers de periodista: Entrevista amb Paul Ehrlich

A través de la pàgina que us adjunto es pot accedir a les pàgines en
format pdf de l'entrevista amb Paul Ehrlich.

http://sites.google.com/site/jelcacho/articles