22 de març 2009

Intoxicats abans de fer-se adults

Els ciutadans de les societats industrialitzades estan envoltats, de
forma voluntària o involuntària, d'amenaces per a la seva salut. La
contaminació de l'aire i l'aigua, els productes d'alimentació en mal
estat o els hàbits i les addiccions a substàncies tòxiques redueixen
l'esperança de vida i la qualitat dels anys de vida d'una part molt
important de la població. La realitat és encara més colpidora si
s'analitzen els factors que amenacen la salut dels infants,
protagonistes passius d'unes circumstàncies creades per les persones
adultes. Des de fa més d'una dècada un equip de l'Institut Municipal
d'Investigació Mèdica (IMIM) i l'Hospital del Mar de Barcelona s'ha
especialitzat en l'estudi de l'exposició de nadons i nens a diferents
substàncies tòxiques.
Joaquim Elcacho. AVUI 20-03-2009

http://multimedia.avui.cat/pdf/09/0320/090320diari034.pdf
http://multimedia.avui.cat/pdf/09/0320/090320diari035.pdf