03 de desembre 2008

Evolució de la inversió en R+D a Catalunya

Les inversions dedicades a recerca científica i desenvolupament
tecnològic (R+D) van augmentar l'any passat a Catalunya un 11,25%,
fins a arribar als 2.908 milions d'euros (equivalents a l'1,48% del
producte interior brut), segons les dades provisionals elaborades per
l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'aspecte més destacat
d'aquest balanç és que les inversions en R+D de les administracions
públiques -bàsicament la Generalitat- van créixer l'any passat un
27,92%, un increment comparable al registrat en el període 2002-2003.
Les universitats van aconseguir l'any passat un augment de la inversió
en R+D del 13,26%.
L'esforç inversor del sector públic va quedar lleugerament enterbolit
pel moderat increment en el sector empresarial, amb un augment anual
del 7,52%.

http://multimedia.avui.cat/pdf/08/1203/081203diari031.pdf