21 d’octubre 2008

Es manté l'objectiu del Pacte per a la Recerca

De moment, el govern no modifica l'escenari d'evolució de la despesa
en R+D prevista al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.
Si es vol fer realitat aquest 'escenari', caldrà que el pressupost de
la Generalitat destini per al 2009 un total de 939 milions d'euros a
R+D, és a dir, un 17,37% que al 2008. I per al 2010, l'augment haurà
de ser del 20,12%. Temps al temps...