17 de juny 2013

'Fracking, un nou debat ambiental sobre la taula', article publicat a la revista L'Espill

La possible utilització al nostre país de la tecnologia de fracturació hidràulica o fracking per a l'extracció d'hidrocarburs no convencionals obre una polèmica amb múltiples implicacions.

Una primera incògnita fa referència a l'impacte ambiental d'aquest mètode de recuperació de gas i petroli, en especial en un territori com el nostre tan humanitzat i sotmès a pressions sobre l'aigua, la qualitat de l'aire o l'ocupació de les infraestructures i la indústria.

No és fàcil analitzar les possibilitats i riscos  d'aquesta tècnica sense caure en prejudicis però existeixen diversos estudis que apunten clarament a una llarga llista de qüestions cal caldria tenir en consideració per tal d'evitar que el nou sistema d'extracció d'hidrocarburs -en el cas que existissin en el subsòl del nostre país- comportés danys ambientals greus o difícilment reparables.

De forma paral·lela, no es pot oblidar que la nostra societat és fortament dependent dels recursos energètics fòssils i, en aquest sentit, cal plantejar l'oportunitat i abast de l'aprofitament dels recursos d'hidrocarburs del nostre subsòl. És ben cert que s'ha de defugir de la hipocresia de criticar la perforació de pous de gas a casa nostra -en el cas que fos possible fer-ho de forma neta i segura- i al mateix temps continuar sent uns malbaratadors d'hidrocarburs procedents de l'altra riba del Mediterrani. En qualsevol cas, cal analitzar també l'impacte que podria tenir una nova aposta pels recursos fòssils en el desenvolupament d'alternatives amb més futur i menys impacte ambiental com les energies renovables...

Primera part de l'article publicat al número 43 de la revista L'Espill (Primavera 2013)