08 de març 2013

Mastegar xiclet pot ajudar a mantenir la concentració en feines de seguiment continu


Mastegar xiclet pot ajudar a mantenir la concentració durant més temps en les tasques que requereixen un seguiment continu. Aquesta és la conclusió d'un estudi liderat per Kate Morgan (Universitat de Cardiff, RU) que es publica avui al British Journal of Psychology.

L'estudi va incloure a 38 participants es van dividir en dos grups (uns mastegaven xiclet i els altres, no). Tots dos grups van completar una prova de 30 minuts que consistia a escoltar una llista dels números 1 a 9 llegits de forma aleatòria amb l'objectiu de detectar quan es produïa una seqüència senars-parell-senars (p.e. 7-2-1).

Els resultats van mostrar que els participants que havien mastegat xiclet durant la prova tenien -en conjunt- una reacció més ràpida en la detecció de les seqüències que es buscaven.

+ informació a www.comunicaciencia.cat