23 de març 2013

Internet multiplica el mal costum de distribuir faules i històries falses, a 'La Vanguardia' ES

Som membres d'una espècie que ha evolucionat explicant històries i ens encanta rebre i comunicar coses noves, encara que sospitem que siguin falses. Metafòricament parlant, els rumors i les faules  han passat a formen part del nostre ADN, mentre que internet i les noves xarxes socials no fa més que multiplicar la nostra capacitat innata d'enganyar i ser enganyats...

Reportatge sobre les faules i històries falses (cast. 'bulos', eng. 'hoax') que corren per internet, avui al suplement ES de La Vanguardia, edició paper (text: Joaquim Elcacho).