12 de març 2013

Experts de Vall d'Hebron descobreixen un nou sistema de diagnòstic precoç del càncer renal

Investigadors del grup de Fisiopatologia Renal (CIBBIM-Nanomedicine) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) han confirmat la relació entre una proteïna de membrana de cèl·lules renals, anomenada HAVCR-1/KIM1, i l'evolució de diferents tipus de càncer renal. L'estudi mostra una forta correlació entre la presència d'aquesta proteïna en orina i el risc de desenvolupar càncer renal, concretament del tipus cèl·lula clara (ccRCC) i papil·lar, i per primera vegada es relacionen els nivells de la proteïna en el tumor i en l’orina amb el grau i la malignitat dels tumors. D’aquesta manera, la proteïna HAVCR-1/KIM1 es confirma com a marcador de gran utilitat per diagnosticar tumors de cèl·lules renals i determinar-ne la gravetat i l'estadi de desenvolupament.
"Els investigadors, davant dels resultats de l’estudi, defensen que el següent pas és utilitzar aquesta 
proteïna per a fer un cribratge poblacional en orina a la cerca de pacients amb aquest càncer renal", segons la informació facilitada pel Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

+ Informació: www.comunicaciencia.cat
http://www.vhir.org/DDGRecerca/COMUNICACIOEXTERNA/2013/2013_0063/2013_0063_001.pdf