20 de juny 2012

GPS per a invidents, la innovació també es mou a Catalunya

Un equip d'investigadors de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) ha desenvolupat una aplicació de navegació
basada en GPS per a telèfons mòbils amb sistema Android, que facilita
els desplaçaments per la ciutat. L'aplicació és útil per a tot tipus
de persones, incloent invidents, sords, i persones amb limitacions de
mobilitat o cognitives. El nou sistema guia pas a pas l'usuari per poder
arribar al seu destí a peu o amb autobús. Actualment funciona a
Barcelona, Madrid i Roma, i properament a Hèlsinki, València i
Saragossa. Així ens ho expliquen des de l'Àrea de Comunicació i de
Promoció de l'UAB. *Més informació: http://www.onthebus-project.com/

De tant en tant, algun suposat expert comenta que a Catalunya es fa
massa recerca "bàsica" i que encara hi ha poca innovació que es pugui
aplicar a les empreses i els ciutadans de forma directa. Criticar és
de savis però que consti que també hi ha al nostre país molta "recerca aplicada i molts investigadors amb empenta que no es deixen arrossegar per la crisi.